Volgende week: salarisstrookjes geven richting aan de markt bij inflatiezorgen

De Amerikaanse niet-agrarische salarisstrookjes domineren deze week het nieuws. De belangrijkste graadmeter voor de arbeidsmarkt is normaal gesproken een enorme marktverschuiver. Er zal dus veel aandacht uitgaan de cijfers die vrijdag worden gepubliceerd.

De maandelijkse vergaderingen van de OPEC- en JMMC vinden halverwege de week plaats ten midden van sterke olieprijzen. Ook de Reserve Bank of Australia komt met haar rentebesluit – waarschijnlijk een copy-paste van vorige maand, toen er geen wijzigingen werden aangekondigd.

Om met de VS te beginnen: het land zal hopen dat een deel van de euforie op de arbeidsmarkt in maart, na de teleurstellende cijfers van april, weer zal terugkeren. Vorige maand werd ongeveer een kwart van het verwachte aantal nieuwe niet-agrarische banen gecreëerd, wat ver achterbleef op de verwachtingen.

In april kwamen er 266.000 nieuwe banen bij. De ramingen gingen uit van meer dan een miljoen, gestut door de snelle economische groei en de 916.000 nieuwe banen van maart.

Eind april hadden 9,8 miljoen Amerikanen nog altijd geen baan. Interessant is dat het aantal vacatures eind maart 8,1 miljoen bedroeg, waarmee het verschil tussen vacatures en werkzoekenden aanzienlijk kleiner werd. Vraag en aanbod van arbeid komen dus dichter bij elkaar, maar zijn nog altijd niet helemaal in balans.

Er heerst nog steeds ongerustheid over de besmettelijkheid van het virus, ondanks dat 50 procent van de mensen die ervoor in aanmerking komen een vaccin heeft gekregen. Twee derde van de schoolgaande kinderen zit nog altijd niet in de klas. Niet iedereen is misschien ook bereid om de werkloosheidsuitkering al op te geven.

De markt zal het banenrapport nauwlettend in de gaten houden om in te schatten hoe snel de Federal Reserve naar verwachting zal beginnen met het afbouwen van de steun. De Fed heeft haar vlag gehesen aan de werkgelegenheidsmast. Hoe trager de werkgelegenheid toeneemt, hoe soepeler het Fed-beleid blijft. Inflatie maakt het plaatje ingewikkelder, maar tot dusver geloven de markten de Fed wanneer deze zegt door de “tijdelijke” prijsdruk heen te zullen kijken.

De vergaderingen van de OPEC-JMMC staan voor 1 juni op de planning. Voor 2021 is de missie van het kartel om de oliemarkten te beschermen en de prijzen te stutten. Productiebeperkingen zijn hierbij de sleutel geweest. De productievolumes van voor de pandemie zullen voorlopig nog niet worden bereikt. Ondanks de heroplevende wereldeconomie en de stijgende vraag naar olie, blijven de OPEC en haar bondgenoten voorzichtig.

Verschillende OPEC-leden hebben de oliekraan al enigszins opengedraaid. De afgelopen maanden hebben zij de productiebeperkingen langzaam afgebouwd. Op de bijeenkomst van juni zullen de plannen voor juli en augustus worden geconcretiseerd. Met andere woorden, er zal worden besloten of de taper zal worden opgevoerd of juist in overeenstemming zal blijven met het oorspronkelijke plan van het kartel.

Op de vergadering van 1 april zijn de OPEC-JMMC overeengekomen om tussen mei en juli 2,1 miljoen vaten per dag (bpd) terug op de markten te brengen. De productiebeperkingen worden teruggeschroefd tot 5,6 miljoen bpd.

De OPEC heeft ingezet op een hogere vraag naar olie dit jaar. Volgens de herstelverwachtingen zal de dagelijkse vraag tegen eind 2021 circa 6 miljoen bpd bereiken. Een belangrijke stijging ten opzichte van de niveaus van 2020, maar nog steeds ongeveer 3,5 miljoen bpd minder dan we voor de pandemie zagen.

Hoewel de uitrol van vaccinaties in de belangrijkste importlanden succesvol verloopt, zijn er nog steeds punten van zorg. Het toenemende aantal besmettingen met het coronavirus in India, ’s werelds twee na grootste olie-importeur, heeft zwaar gewogen op de OPEC. Er is nog een lange weg af te leggen voordat de mondiale oliemarkten ook maar enigszins in de buurt komen van de niveaus van voor COVID-19.

De aandacht zal ook uitgaan naar de Reserve Bank of Australia, die ons zal informeren over eventuele wijzigingen in het monetaire beleid van Australië.

Een rentebesluit is ligt in het verschiet. Het is echter onwaarschijnlijk dat er groot nieuws zal zijn. De Australische rente staat sinds november 2020 op 0,10 procent. Gouverneur dr. Philip Lowe heeft aangegeven dat er in 2021 waarschijnlijk geen renteverhoging zal plaatsvinden. Op basis van eerdere schattingen gaan we er niet vanuit dat de Australische rente voor 2024 op zijn vroegst zal worden verhoogd.

Volgens dr. Lowe zijn inflatiedoelstellingen en een lagere werkloosheid de belangrijkste criteria die de RBA hanteert om een renteverhoging door te voeren. De RBA verwacht dat de inflatie in 2021 circa 1,5 procent zal bedragen, aldus de notulen van mei, en medio 2023 zal oplopen tot 2 procent. De RBA heeft herhaaldelijk aangegeven zich te richten op een “comfortabele” inflatie van 2 tot 3 procent voordat de rente zal worden verhoogd.

Wat de arbeidsmarkt betreft, verwacht de RBA dat de werkloosheid eind 2021 4,8 procent zal bedragen en in 2022 licht zal dalen tot 4,4 procent.

Belangrijke economische data

Date  Time (GMT+1  Asset  Event 
Mon 31-May  2.00am  CNH  Manufacturing PMI 
       
Tue 01-Jun  All Day  Oil  OPEC-JMMC Meeting 
  5.30am  AUD  Cash Rate 
  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  1.30am  CAD  GDP m/m 
  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Wed 02-Jun  2.30am  AUD  GDP q/q 
       
Thu 03-Jun  2.30am  AUD  GDP m/m 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  Nat gas  US Natural Gas Inventories 
  4.00pm  Oil  US Crude Oil Inventories 
       
Fri 04-Jun  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD/Indices/Gold  Non-farm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Rate 

 

Belangrijke cijfers deze week

Date  Company  Event 
Tue 01-Jun  Zoom  Q1 2022 Earnings 
  Scotiabank  Q2 2021 Earnings 
  Hewlett Packard  Q2 2021 Earnings 
     
Wed 02-Jun  Splunk  Q1 2022 Earnings 
     
Thu 03-Jun  Broadcom  Q2 2021 Earnings 
  Slack  Q1 2022 Earnings 

 

Volgende week: NFP’s en rentebesluit BOE, RBA

De niet-agrarische salarisstrookgegevens (NFP’s, nonfarm payrolls) worden vrijdag weer gepubliceerd. We hebben de Amerikaanse economie in maart zien opleven, en zijn benieuwd of het momentum kan worden vastgehouden.

Ook de rentebesluiten van de Bank of England en de Reserve Bank of Australia zijn in aantocht, maar zoals zoals eigenlijk al het hele jaar geldt, verwachten we ook dit keer geen grote koerswijzigingen. Het cijferseizoen is nog steeds in volle gang.

Honderden grote bedrijven brengen verslag uit over wat voor sommigen een topkwartaal was.

Niet-agrarische salarisstroken VS – houdt april het momentum vast van maart?

De niet-agrarische loonlijsten voor april worden vrijdag gepubliceerd. Alle ogen zullen gericht zijn op de Amerikaanse banenmarkt, nadat de cijfers van maart de verwachtingen overtroffen en een teken zijn dat de Amerikaanse economie weer opkrabbelt.

Het aantal banen buiten de landbouwsector nam in maart toe met 916.000, veel meer dan door Dow Jones werd geschat. De grootste stijging werd waargenomen in de vrijetijds- en horecasector, waar in één maand tijd 280.000 nieuwe werknemers werden aangetrokken.

De bouw bouwde voort op het succes van de vorige maand en kon 110.000 nieuwe banen noteren. Het onderwijs beleefde een hausse als gevolg van de heropening van Amerikaanse scholen. Lokale, staats- en particuliere onderwijsinstellingen namen de afgelopen maand samen 190.000 extra mensen in dienst.

Kortom, tekenen van economische groei in overvloed. De bedrijvigheid komt dicht in de buurt van het niveau van voor de pandemie en noteert 93,4 procent op de Amerikaanse economische activiteitsindex van Jefferies JeffData. Ook de vooruitzichten voor de groei van het BBP zijn goed.

Deze week staan ook de PMI-gegevens voor de verwerkende industrie (ISM) op het programma, na eerder in maart al uitstekend te hebben gepresteerd. De index noteerde toen 64,7 procent, wat wijst op een aanzienlijke toename van de industriële activiteit in vergelijking met vorig jaar.

Belangrijk is dat het momentum in deze vitale economische gebieden in stand kan worden gehouden.

Geen verandering in het beleid van de Bank of England deze maand

Verwacht geen wijziging van het monetaire beleid tijdens de vergadering van de Bank of England op 6 mei, maar de rooskleurige economische vooruitzichten wijzen er zeker op dat de Bank voorzichtig weer kan terugkeren naar normaal.

Met een QE-tempo van iets meer dan £ 4 miljard aan obligatie-aankopen per week zal de aandacht vooral uitgaan naar het moment waarop het MPC besluit dit af te gaan bouwen.

De daling van het BBP in het eerste kwartaal was niet zo erg als gevreesd, aangezien de economie veel beter bestand bleek tegen lockdown 3 dan lockdown 1. Ondertussen wordt het succes van de vaccinaties overduidelijk, en daarmee de opheffing van alle beperkingen tegen 21 juni steeds waarschijnlijker.

Daarom bestaat het risico dat de Bank tijdens deze vergadering plannen aankondigt om het opkoopprogramma af te bouwen, eerder dan de markt misschien had verwacht. Dit zou waarschijnlijk goed nieuws zijn voor de Britse pond, aangezien de valutamarkten de stemming in het MPC nog altijd onderwaarderen.

De Bank voorspelde een krimp van 4 procent in Q1 (ten aanzien van Q4 2020), maar de gegevens tot dusver wijzen erop dat de krimp milder was dan in februari werd voorspeld. Groeiprognoses voor heel 2021 zullen wellicht opwaarts moeten worden herzien vanaf het huidige verwachting van 5 procent. Dit kan goed nieuws zijn voor een vervroegde verlaging, maar het is mogelijk dat het MPC er de voorkeur aan geeft om langer te wachten (zeg juni, wanneer de omvang van de economische heropening beter kan worden ingeschat) en in de tweede helft van het jaar vervolgens voor een snellere afbouw te kiezen.

Geen renteaanpassing van RBA, maar verlenging QE mogelijk

Net als de BOE zal de Reserve Bank of Australia naar verwachting geen grote beleidswijzigingen doorvoeren in het nieuwe rentebesluit van Philip Lowe en co. deze week.

“Het Bestuur zal de rente pas verhogen wanneer de werkelijke inflatie duurzaam binnen de 2 à 3 procent blijft. Daartoe zal de loonstijging aanzienlijk hoger moeten zijn dan op dit moment het geval is,” aldus de voorzitter van de RBA, Philip Lowe, in de verklaring van maart. De rente blijft voorlopig dus op 0,10 procent staan.

Een grote stijging van de werkgelegenheid en een krappere arbeidsmarkt in het algemeen zullen Lowe uiteindelijk tot actie dwingen. Op dit moment voorspelt de RBA dat hiervan op zijn vroegst pas in 2024 sprake zal zijn.

In plaats daarvan kunnen we wellicht een uitbreiding van het Australische QE-programma tegemoet zien. Analisten van Westpac vermoeden dat er een derde regeling voor de aankoop van obligaties ter waarde van $ 100 miljard in het verschiet ligt, als “aanvulling op het besluit om het Yield Curve Control (YCC)-beleid te verlengen en de obligatie van november 2024 aan te kopen tegen een rente van 0,1 procent”.

Over het geheel genomen is het RBA-sentiment positief.

In haar verklaring van maart zei de Centrale Bank het volgende: “Het economisch herstel in Australië is goed op gang gekomen en is sterker dan verwacht. De werkloosheid is in februari gedaald tot 5,8 procent en het aantal mensen met een baan is terug op het niveau van voor de pandemie”.

“Het BBP is in het decemberkwartaal met maar liefst 3,1 procent gestegen, gesteund door een verdere toename van de huishoudelijke consumptie in het licht van de verbeterende gezondheidssituatie. Verwacht wordt dat het herstel zal aanhouden en de groei dit en volgend jaar bovengemiddeld zal blijven. De balansen van huishoudens en bedrijven zijn gezond en blijven bestedingen ondersteunen.”

Het cijfergeweld dendert door op Wall Street

De large caps bereiden zich voor op weer een week vol met cijfers op Wall Street.

Tot dusver lijkt het erop dat het kwartaal breed genomen zeer goed is geweest voor beursgenoteerde bedrijven. Volgens het Earnings Insight-rapport van FactSet van 23 april hebben bedrijven tot nu toe in totaal 23,6 procent meer winst geboekt dan verwacht.

Zwaargewichten als Apple en Alphabet hebben een sterk kwartaal achter de rug, hoewel enkele grote spelers zoals Spotify en Netflix minder goed presteerden op het vlak van abonnees en gebruikers.

Deze week zullen diverse large caps met cijfers komen. Techbedrijven PayPal en Square staan bijten het spits af, gevolgd door vaccinleverancier Pfizer. De uitrol van vaccins heeft ertoe bijgedragen dat de economieën weer normaal zijn gaan functioneren, dus vermoed wordt dat dit een succesvol kwartaal is geweest voor de farmaceut.

Zie hieronder voor een overzicht van large cap bedrijven die in de komende week hun cijfers bekend zullen maken.

Belangrijke economische data

Date  Time (GMT+1)  Currency  Event 
Mon 03-May  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue 04-May  5.30am  AUD  Cash Rate 
  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  Tentative  AUD  Annual Budget Release 
  11.45pm  NZD  Employment Change q/q 
  11.45pm  NZD  Unemployment Rate 
       
Wed 05-May  10.00am  EUR  EU Economic Forecasts 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
Thu 06-May  12.00pm  GBP  BOE Monetary Policy Report 
  12.00pm  GBP  MPC Official Bank Rate Votes 
  12.00pm  GBP  Monetary Policy Statement 
  12.00pm  GBP  Official Bank Rate 
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri 07-May  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Change 

Belangrijke cijfers deze week

Date  Time (GMT+1)  Currency  Event 
Mon 03-May  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue 04-May  5.30am  AUD  Cash Rate 
  5.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  Tentative  AUD  Annual Budget Release 
  11.45pm  NZD  Employment Change q/q 
  11.45pm  NZD  Unemployment Rate 
       
Wed 05-May  10.00am  EUR  EU Economic Forecasts 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
Thu 06-May  12.00pm  GBP  BOE Monetary Policy Report 
  12.00pm  GBP  MPC Official Bank Rate Votes 
  12.00pm  GBP  Monetary Policy Statement 
  12.00pm  GBP  Official Bank Rate 
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri 07-May  1.30pm  CAD  Employment Change 
  1.30pm  CAD  Unemployment Rate 
  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Change 

Volgende week: RBA spreekt, Amerikaanse NFP’s en ruzie in OPEC?

Deze week worden de salarisstroken voor niet-agrarische bedrijven in de VS gerapporteerd, waaruit zal blijken of de Amerikaanse banenmarkt aan momentum wint of moeite heeft om te herstellen. Elders staan de grootmachten lijnrecht tegenover elkaar in de OPEC en zal de RBA haar nieuwste rentebesluit aankondigen, al worden er geen grote wijzigingen verwacht.

Reserve Bank of Australia kondigt rentebesluit aan

Australië pakte, net als Nieuw-Zeeland, de pandemie voortvarend aan. Economisch ziet het er Down Under beter uit dan in veel andere landen, al zijn de vooruitzichten geenszins perfect.

Wat staat er op de agenda voor het volgende rentebesluit van de Reserve Bank of Australia (RBA)? De rentes stijgen wereldwijd. Voorziet de RBA ook een renteverhoging? Mogelijk, maar hoewel de Australische economie sneller herstelt dan andere, lijken renteverhogingen voorlopig nog ver weg. Houd de ontwikkelingen daarom goed in de gaten.

In januari hield de RBA het rentetarief voor driejarige obligaties en contanten op 0,1 procent. Ook bevestigde het nogmaals tarieven niet te verhogen tot de inflatie 2 à 3 procent zou bedragen.

De grote banken verwachten in maart geen grote bewegingen in het rentebeleid van de RBA. ING, Westpac, TDS en ANZ gaan ervan uit dat tarieven ongewijzigd blijven en dat Australië de huidige economische lijn zal voortzetten.

De RBA heeft bevestigd vanaf half april tot A$ 100 miljard (US$ 76,4 miljard) aan obligaties op te zullen kopen om de arbeidsmarkt en inflatie aan te jagen. De conservatieve regering kondigde ook aan niet langer door te zullen gaan met de JobKeeper-betalingen, de tweewekelijkse uitkeringen van A$ 1.000 (US$ 775), nu de economie beter presteert dan verwacht. Dit heeft voor enige consternatie gezorgd onder gedwongen thuiszittende Australiërs, bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie, maar kan een teken zijn dat de Australische economie er beter voor staat dan die van veel andere landen.

Salarisstroken niet-agrarische bedrijven VS gepubliceerd

Marktwatchers zullen aandachtig kijken naar de publicatie op vrijdag van Amerikaanse niet-agrarische salarisstrookjes, omdat die een indicator zullen geven van hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt ervoor staat.

In januari kwamen er 49.000 banen bij in de Amerikaanse economie, nader er in december nog sprake was van een afname van 227.000 banen. Groei, dat zeker, maar minder dan de +100.000 banen die werden verwacht.

Het bredere January Job Report toont aan in welke moeilijke positie de Amerikaanse banenmarkt zich momenteel bevindt.

Recreatie en toerisme krijgen rake klappen: meer dan 61.000 mensen in deze sectoren raakten hun baan kwijt in januari. Sinds februari 2020 zijn er in deze branche al meer dan 4 miljoen banen verloren gegaan, waaruit blijkt wat een enorme schade covid heeft aangericht. Maar zolang mensen niet naar buiten kunnen gaan, zal deze ontwikkeling blijven voortduren. Het is een treurig verhaal dat pas zal eindigen als de situatie in de VS weer enigszins normaliseert. Het aantal banen in de detailhandel nam af met 37.800 na in december nog met 134.900 te zijn toegenomen.

Sommige delen van de arbeidsmarkt tonen echter herstel. In de zakelijke en professionele dienstverlening kwamen er bijna 100.000 banen bij, na een eerdere stijging van 156.000 in december. Ook de groothandels konden in januari 14.000 nieuwe banen toevoegen, na een plus van 15.500 in de maand daarvoor. Volgens het maandelijkse banenrapport van ADP is het aantal banen in de private sector in januari met 174.000 toegenomen.

Het werkloosheidspercentage in Amerika daalde licht van 6,7 tot 6,3 procent.

Gemengde signalen dus, een week voor het NFP-rapport. Hoewel er banen zijn bijgekomen, zijn de volumes niet groot genoeg om van sterk economisch herstel te kunnen spreken. De belofte van toekomstige stimuleringsmaatregelen is er nog altijd, maar covid ligt ook nog steeds op de loer. Pas wanneer de pandemie onder controle is, zal de arbeidsmarkt daadwerkelijk kunnen herstellen (hopelijk leest president Biden mee).

OPEC-vergadering: spanning op komst?

“A house divided against itself cannot stand,” zei Abraham Lincoln ooit. Kan hetzelfde worden gezegd over de OPEC?

De belangrijkste leden lijken weer lijnrecht tegenover elkaar te staan. In de blauwe hoek Saudi-Arabië, de grootste olieproducent ter wereld. In de rode hoek Rusland, dat nogmaals druk uitoefent om de productiebeperkingen af te zwakken en weer meer te gaan pompen.

Saudi-Arabië is altijd voorzichtiger dan de meeste andere OPEC-leden. Onlangs kondigde het land vrijwillig aan nog eens een miljoen vaten per dag minder te gaan produceren om de prijzen te beschermen, bovenop de eerdere OPEC-verplichtingen.

De productiebeperkingen zorgen ervoor dat er wereldwijd 7 miljoen minder olievaten per dag uit de grond komen. Dit heeft deels bijgedragen aan de recente stijging van de olieprijs. WTI en Brent kosten nu ongeveer $ 62 en $ 65 per vat.

Rusland wil echter meer olie op de markt brengen. Olie is een belangrijke aanjager van het Russische BNP en goed voor ongeveer 40 procent van de inkomsten van het land, dus het is niet verwonderlijk dat het de productie wil verhogen.

De wereldwijde vraag blijft echter beperkt. Hoewel er sprake is van een lichte toename nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames daalt in de VS en het VK heeft aangekondigd hoe het de lockdowns wil gaan afwikkelen met een vaccinatieprogramma dat draait op volle toeren, blijven de maatregelen overal ter wereld streng.

De vergadering van de OPEC en aangesloten landen in maart zal zeker interessant zijn. Handelaars en marktvorsers weten nog goed wat er vorig jaar gebeurde, toen spanning tussen Rusland en Saudi-Arabië ervoor zorgde dat de OPEC een maand werd opgeschort.

 

Belangrijke economische data deze week

Date  Time (GMT)  Currency  Event 
Mon 01 Mar  01.00am  CNH  Manufacturing PMI 
  9.00am  EUR  Final Manufacturing PMI 
  9.30am  GBP  Final Manufacturing PMI 
  2.30pm  CAD  Manufacturing PMI 
  3.00pm  USD  ISM Manufacturing PMI 
       
Tue 02 Mar  3.30am  AUD  Cash Rate 
  3.30am  AUD  RBA Rate Statement 
  1.30pm  CAD  GDP m/m 
       
Wed 03 Mar  12.30am  AUD  GDP q/q 
  1.15pm  USD  ADP Non-Farm Employment Change 
  3.00pm  USD  ISM Services PMI 
  3.30pm  USD  US Crude Oil Inventories 
       
Thu 04 Mar  All Day  All  OPEC-JMMC Meeting 
  3.30pm  USD  US Natural Gas Inventories 
       
Fri 05 Mar  1.30pm  USD  Average Hourly Earnings m/m 
  1.30pm  USD  Nonfarm Employment Change 
  1.30pm  USD  Unemployment Rate 

 

Belangrijke cijfers deze week

Date  Company  Event 
Mon 1 Feb  Zoom  Q4 2021 Earnings 
  Novavax  Q4 2021 Earnings 
     
Tue 2 Feb  Target  Q4 2020 Earnings 
  Hewlett Packard  Q1 2021 Earnings 
     
Wed 3 Feb  Prudential  Q4 2020 Earnings 
  Vivendi  Q4 2020 Earnings 
  Gazprom Neft  Q4 2020 Earnings 
  Marvell Technology  Q4 2021 Earnings 
     
Thu 4 Feb  Broadcom  Q1 2021 Earnings 
  Sberbank  Q4 2020 Earnings 
     
Fri 5 Feb  London Stock Exchange  Q4 2020 Earnings 

Trump returns, big tech faces antitrust concerns

Don’t be afraid: President Trump returned to the White House, but it might not be for much longer. Whilst Trump almost revelled in his victory over the virus, telling Americans not to fear it, Joe Biden’s lead in the polls is rising. Trump has work to do in the battlegrounds to swing back in his favour.

Wall Street climbs on stimulus hopes

Wall Street rallied as we saw decent bid come through for risk that left the dollar lower and benchmark Treasury yields higher amid hopes that policymakers in Washington are close to doing a deal on stimulus. House Democrat leader Nancy Pelosi and Treasury Secretary Steven Mnuchin spoke yesterday but failed to reach agreement on a fresh stimulus package.

Negotiations are due to resume today and whilst the mood seems to be better, getting agreement so close to the election will be tough but not impossible.

The S&P 500 rose 1.8% to close at the high of the day above the  3,400 level but the intra-day high at 3,428 from Sep 16th remains the top of the channel that bulls will look to take out – failure here may call for a retreat towards the middle of the range again.

Stimulus hopes will drive sentiment, but election risk is also a factor. Vix futures for Oct at $30.86 compared with November’s $32.23.

European markets turned lower in early trade on Tuesday as bulls failed to follow through on the relief rally on Monday – still very much range bound.

As noted last week the key is the 3300 level on the Stoxx 50 and 6,000 on the FTSE 100 to signal the market has broken the range. The S&P 500 is closer to doing it.

Benchmark yields rose firmly with 10-year Treasuries breaking out of the recent dull range towards 0.80%, settling at 0.77% near 4-month highs. The 30-year yield also hit its highest since Jun 9th.

With polling and odds improving for a Democrat clean sweep, the market is starting to price in more aggressive stimulus, greater issuance and bigger deficits. Fed chair Jay Powell speaks later today about the US economic outlook at the National Association of Business Economics annual meeting.

Cable eyes Brexit latest Brexit headlines

Brexit talks rumble on – are we closer to a deal? Deadlines are fast approaching and on the whole it seems more likely than not that we at least see a skinny deal or sorts.

EC vice president Maros Sefcovic has been on the wires this morning underlining that ‘full and timely’ implementation of the withdrawal agreement is not up for debate. The British Parliament and government say otherwise.

Meanwhile the European Parliament is not budging on its demands over the EU budget – whilst the recovery fund was announced to much fanfare, it needs to be delivered for Europe’s economy to recover more quickly than it is.

Democrats to target tech giants

Big tech stocks need monitoring after reports that a Democrat-led House panel will call for an effective breakup of giants like Apple, Amazon and Alphabet. It comes after a long anti-trust investigation by the panel led by Democratic Representative David Cicilline.

If approved and legislation is enacted, it would be the most significant reform in this area since Teddy Roosevelt. Certainly, the concentration of capital in a handful of big tech stocks is worrisome for lots of reason. Even if approved, getting from draft to legislation will not be easy. However, if there were a Democrat clean sweep, it could open the door to some aggressive reforms.

As I noted over a year ago, given that the FAANGs have been at the front of the market expansion in recent years, any breakup or threat of it may act as a drag on broader market sentiment. Calls have been growing louder and louder for the authorities to at least look at antitrust issues for the tech giants.

Political pressure is building – lawmakers sniff votes in tackling big tech. The shift really happened two years ago with the Facebook scandals, which really broke the illusion that Silicon Valley is in it for the little guy.

AUDUSD sinks on dovish RBA meeting

The Reserve Bank of Australia left interest rates on hold, refraining from a cut below 0.25% but maintaining a decidedly dovish bias that still indicates a further cut may occur this year.

The RBA said it will keep monetary policy easy “as long as is required” and will not increase the cash rate target until progress is being made towards full employment and it is confident that inflation will be sustainably within the 2–3% target band. It kept its options open and stressed that it will continue to consider additional monetary easing.

After a decent run since the Sep 25th low AUDUSD was smacked down from its 50-day SMA at 0.7210 to trade around 0.7150. Currently contained by its 50- and 100-day SMAs.

The dollar index broke the horizontal support and the 21-day SMA, with the price action testing the trendline off the September lows. After the RSI trend breach and the MACD bearish crossover flagged yesterday was confirmed. 50-day SMA around 93.25 is the next main support.

The softer dollar gave some support to GBPUSD as it tests the top of the range and big round number and Fibonacci resistance at 1.30 this morning. Markets are also pushing back expectations for negative rates in the UK, which may be feeding through to a stronger pound.

Brexit risks remain but the odds of a deal seem to be better than evens, at least a ‘skinny’ deal that keeps dollar-parity wolves from the door.

The weaker dollar, higher inflation outlook is pushing up gold prices, which have broken above $1,900 but faces immediate resistance at the 21-day SMA on $1,916. Yesterday’s potential MACD bullish crossover has been confirmed.

Volgende week: Non-farm payroll VS, rentebesluiten RBA en BoE – met onze briefing voor volgende week weet u wat u te wachten staat

Het cijferseizoen komt ten einde, maar de cijfers van Q3 van Walt Disney zullen deze week nauw in de gaten worden gehouden. Op economisch gebied houden zowel de RBA als de BoE monetaire beleidsvergaderingen, en het rapport van de Amerikaanse non-farm payroll op vrijdag dreigt de markten tot in het weekeinde volatiel te houden.

Aandacht op PMI’s van Markit, Caixin, ISM

Een groot aantal PMI’s zal deze week meer informatie geven over de staat van de wereldwijde economie. De PMI’s voor de productie- en dienstensector staan op de agenda voor de eurozone, het VK en de VS. De aandachtig gevolgde China Caixin productie-PMI is maandag als eerste aan de beurt. De diensten-PMI volgt woensdag als de markten in Azië zijn geopend.

Ook op de planning deze week staan de ISM-indices voor productie en dienstverlening in de Verenigde Staten. De dienstenindex zal naar verwachting een stap terug doen, nadat deze in juli met bijna 12 punten was gestegen. Verwacht wordt dat er nog altijd sprake van een stevige groei zal zijn.

Vergadering Reserve Bank of Australia – leidt deflatie tot een snelle reactie?

De Reserve Bank of vergadert tegen een achtergrond van toenemende besmettingen met het coronavirus, zowel landelijk als in de rest van de wereld.

Nieuwe lockdowns vormen een bedreiging voor het heropenen van economieën wereldwijd. Uit recente CPI-gegevens bleek dat de prijzen voor het eerst sinds 1997 in het tweede kwartaal op jaarbasis zijn gedaald, waarbij in dit kwartaal tevens sprake was van de grootste daling ooit gemeten.

De markten verwachten dat de beleidsmakers meer zullen doen om inflatie te stimuleren. Nu de rentetarieven effectief al nul zijn en niemand deze nog verder wil verlagen, zal de aandacht zijn gericht op of de RBA andere vormen van stimuli nu of op de korte termijn nodig acht.

Cijfers Walt Disney

Investeerders zullen letten op drie factoren bij de cijfers van het derde kwartaal van Walt Disney, die na het sluiten van de markt op 4 augustus gepresenteerd zullen worden. Het grootste deel van de omzet van het bedrijf komt uit de attractieparken. Sommigen hiervan zijn inmiddels weer open, maar anderen zijn ondanks eerdere beloftes nog altijd gesloten wegens de toenemende besmettingen.

Uitstel en vertraging van de productie en release van grote films zal impact hebben op zowel de bottom line als de vooruitzichten van het bedrijf.

Disney+ kan een lichtpuntje zijn. De lockdowns hebben tot een grote toename van het aantal abonnees geleid bij rivaal Netflix, en beleggers zullen hopen dat ook Disney hiervan profiteert.

Rentebesluit Bank of England, inflatierapport

Het Monetary Policy Committee van de Bank of England zal donderdag de nieuwe monetaire beleidsbeslissingen aankondigen.

Hoofdeconoom Andy Haldane zei onlangs tegen het Treasury Select Committee dat hij gelooft dat de Britse economie is hersteld van „ongeveer de helft” van de enorme klappen in maart en april, maar waarschuwde dat de werkloosheid kan toenemen tot niveaus die sinds de jaren 80 niet meer zijn voorgekomen.

Haldane noemde enkele beleidslijnen die de Bank of England toe zou kunnen passen als beleidsmakers dit nodig achten. Negatieve rente zou tot veel discussie leiden, maar het MPC zou ook het opkoopprogramma (QE) en kredietversoepelingen verder kunnen uitbreiden.

Er wordt niet verwacht dat de rentetarieven of QE aangepast zullen worden. Ook zal de BoE op donderdag de meest recente inflatiecijfers bekend maken.

Non-farm payroll: leiden nieuwe lockdowns tot trager herstel van de arbeidsmarkt?

Het Amerikaanse non-farm payroll-rapport wordt vrijdag gepubliceerd. De laatste twee maanden was er sprake van een enorme rebound na het verlies van 20 miljoen banen in april; in mei en juni werden kwamen er respectievelijk 2,7 en 4,8 miljoen banen bij. Economen verwachten dat er in juli weer 2,2 miljoen banen bijgekomen zullen zijn.

Er is nog een lange weg te gaan tot de werkgelegenheid in de VS weer terug is op het niveau van pre-COVID. Het toenemende aantal besmettingen en nieuwe beperkingen voor bedrijven in veel Amerikaanse staten kunnen de groei van de werkgelegenheid verder vertragen.

Hoogtepunten op XRay deze week

Bekijk de volledige agenda van financiële marktanalyses en trainingen.

07.15 UTC Daily European Morning Call
12.00 UTC 03-Aug Master the Markets with Andrew Barnett
From 15.30 UTC 04-Aug Weekly Gold, Silver, and Oil Forecasts
17.00 UTC 06-Aug Election2020 Weekly
12.00 UTC 07-Aug Marketsx Platform Walkthrough

Belangrijke cijfers deze week

We zetten enkele van de belangrijkste rapporten voor deze week op een rij:

05.30 UTC 04-Aug Bayer – Q2
04-Aug Sony – Q1
Pre-Market (UK) 04-Aug BP – Q2
After-Market 04-Aug Walt Disney – Q3
05.00 UTC 05-Aug Allianz – Q2
Pre-Market 05-Aug Regeneron
06.00 UTC 06-Aug Glencore – Q2
06-Aug Adidas – Q2
Pre-Market 06-Aug Siemens – Q3
06-Aug Uber – Q2

Belangrijke economische agendapunten

Kijk uit naar de belangrijkste economische agendapunten deze week:

01.45 UTC 03-Aug China Caixin Manufacturing PMI
07.15 UTC – 08.00 UTC 03-Aug Finalised Eurozone Manufacturing PMIs
08.30 UTC 03-Aug Finalised UK Manufacturing PMI
14.00 UTC 03-Aug US ISM Manufacturing PMI
04.30 UTC 04-Aug RBA Interest Rate Decision
22.45 UTC 04-Aug New Zealand Quarterly Employment Change / Jobless Rate
01.45 UTC 05-Aug China Caixin Services PMI
07.15 UTC – 08.00 UTC 05-Aug Finalised Eurozone Services PMIs
08.30 UTC 05-Aug Finalised UK Services PMI
14.00 UTC 05-Aug US ISM Nonmanufacturing PMI
14.30 UTC 05-Aug US EIA Crude Oil Inventories
11.00 UTC 06-Aug Bank of England Rate Decision, Monetary Policy Report
12.30 UTC 06-Aug US Weekly Jobless Claims
14.30 UTC 06-Aug US Natural Gas Storage
01.30 UTC 07-Aug RBA Monetary Policy Statement
06.00 UTC 07-Aug Germany Industrial Production / Trade Balance
12.30 UTC 07-Aug US Nonfarm Payrolls, Average Earnings, Jobless Rate

Week Ahead: Central banks on tap, NFP faces massive Covid hit

The economic calendar is packed full of top-tier releases this week, starting with manufacturing PMIs from China and the US. The RBA, BOC, and ECB all announce their latest policy decisions – and, in the case of the ECB, potentially ruffle a few more feathers in Germany. And, of course, we have the latest US nonfarm payrolls report to round off the week. 

China Caixin Manufacturing PMI – does the headline reflect the story?

China’s Caixin Manufacturing PMI slipped back into negative territory in April, missing market expectations of another print just above the 50 mark. A look at the sub-indexes painted a rather more messy picture than the headline number. 

New orders slumped for a third month and export orders dropped the most since December 2008. Order backlogs rose, while supplier delivery times improved and input costs fell on the collapsing oil prices, pushing the headline number higher. 

May’s reading is expected to hold just below 50 – but once again, the vastly different performance of those sub-indexes is likely where the true story will lie. It looks like Chinese industry has a lot further to go yet before growth returns properly. 

US ISM PMIs to stabilise

US manufacturing collapsed last month, with the index diving to 41.5 from 49.1 in March. Despite being the worst drop since April 2009, the reading was still better than market expectations of 36.9, although this was because of a surge in supplier delivery times. While usually a sign of a strong economy, deliveries were held up by supply shortages due to the Covid-19 pandemic. 

Things are expected to have stabilised in May, but getting back into growth territory (a reading above 50) could take a while; Oxford Economics doesn’t expect output losses to be recouped until 2021. 

The decline in non-manufacturing is expected to moderate slightly, with the index forecast to tick higher to 44.2 from 41.8. 

RBA, BOC, ECB interest rate decisions

The Reserve Bank of Australia is the first of three central banks to hold monetary policy meetings this week. Rates are already at a record low 0.25%, which is effectively zero, and the board has no appetite for taking them negative. 

ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures for June show markets are pricing in nearly 50-50 odds of a cut to zero, but many analysts think the RBA has done all it will do, and that rates will remain unchanged for two or three years. 

This week’s Bank of Canada rate announcement coincides with the start of Tiff Macklem’s tenure as governor. Senior deputy governor Carolyn Wilkins said recently that the BOC could look at adjusting its asset purchasing programme with the aim of stimulating the economy, rather than just enhancing the liquidity of financial markets, although policymakers may not be ready for such a move just yet.  

The European Central Bank is expected to leave rates unchanged, although the pandemic emergency purchase programme (PEPP) is likely to be extended and expanded. Christine Lagarde will face questions about Germany’s ruling on the ECB’s quantitative easing programme during the post-meeting presser. Read our full preview on the ECB monetary policy meeting here.

Last week Isabel Schnabel, a member of the ECB board who joined in January, shrugged off the ruling, suggesting it was for the Bundesbank and Germany’s government to resolve the issue. 

“I’m sure there is going to be communication between the Bundesbank and the German parliament and the German government, and one will have to find a solution,” Schnabel told the Financial Times last week. “If the ECB can be constructive in supporting that process, we will of course do so.” 

Australia quarterly GDP: the end of three decades of growth

First-quarter economic data is expected to show that the Australian economy contracted -0.8% on the quarter and -1.2% on the year. Australia is expected to fall into recession for the first time in three decades this year, with GDP dropping -10%. 

Last week, Prime Minister Scott Morrison outlined the government’s plans to help revive the economy, but he also warned that any recovery was likely to take between three and five years. 

Eurozone retail sales and Germany factory orders

The collapse in Eurozone retail sales is expected to have worsened at the start of Q2. Analysts are forecasting a month-on-month decline of -18.6% during April, after a -11.2% drop in March. Year-on-year sales are predicted to have cratered -24%. 

Germany’s April factory orders data will likely reveal some similarly painful numbers. Orders fell -15.6% in March and economists are expecting a -21.3% drop when the April data is published on Friday.  

US NFP – jobless rate to hit 20%?

After tanking -20.5 million last month in the worst drop on record, this week’s US nonfarm payrolls report is expected to show another decline in employment of up to -5 million. The jobless rate, which leapt to nearly 15% in April, is likely to print just shy of 20%. Economists expect unemployment will peak around 25%, although Goldman Sachs analysts have suggested it could climb higher. 

Join Markets.com chief market analyst Neil Wilson for live analysis of the market reaction to the US nonfarm payrolls report with our free webinar.

Heads-Up on Earnings 

The following companies are set to publish their quarterly earnings reports this week:

After-Market 02-Jun Zoom Video Communications – Q1 2021
Pre-Market 03-Jun Campbell Soup – Q3 2020
After-Market 04-Jun Broadcom – Q2 2020
After-Market 04-Jun Slack – Q1 2021
05-Jun Toshiba Corp – Q4 2019

Highlights on XRay this Week 

Read the full schedule of financial market analysis and training.

07.15 UTC Daily European Morning Call
From 15.30 UTC 02-June Gold, Silver, and Oil Weekly Forecasts
12.50 UTC 03-June Asset of the Day: Indices Insights
19.30 UTC 04-June Daily FX Recap and Looking Forward
10.00 UTC 05-June Supply & Demand – Approach to Trading

Key Economic Events

Watch out for the biggest events on the economic calendar this week:

01.45 UTC 01-Jun China Caixin Manufacturing PMI
14.00 UTC 01-Jun US ISM Manufacturing PMI
01.30 UTC 02-Jun Australia Company Operating Profits (Q/Q)
05.30 UTC 02-Jun RBA Interest Rate Decision
07.15 – 08.00 UTC 02-Jun Eurozone Member State Finalised Manufacturing PMIs
08.30 UTC 02-Jun UK Finalised Manufacturing PMI
01.30 UTC 03-Jun Australia GDP (Q/Q)
01.45 UTC 03-Jun China Caixin Services PMI
07.15 – 08.00 UTC 03-Jun Eurozone Member State Finalised Services PMIs
08.30 UTC 03-Jun UK Finalised Services PMI
14.00 UTC 03-Jun Bank of Canada Interest Rate Decision
14.00 UTC 03-Jun US ISM Non-Manufacturing PMI
14.30 UTC 03-Jun US EIA Crude Oil Inventories
01.30 UTC 04-Jun Australia Retail Sales / Trade Balance
09.00 UTC 04-Jun Eurozone Retail Sales
11.45 UTC 04-Jun ECB Interest Rate Decision
12.30 UTC 04-Jun ECB Press Conference
14.30 UTC 04-Jun US EIA Natural Gas Storage
06.00 UTC 05-Jun Germany Factory Orders
12.30 UTC 05-Jun US Nonfarm Payrolls

Euro wobbles ahead of German court ruling, risk appetite improves

Attention this morning was on the German constitutional court and its ruling on the ECB’s long-standing bond buying programme. This could limit the amount of bonds the Bundesbank can buy, potentially creating a rift with the ECB and other member states. The real concern is whether it could affect the €750bn Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), which has much looser rules than other QE programmes.

 

It’s high stakes – if the court blocks the Bundesbank from participating in QE it would be curtains for the ECB and creates significant Eurozone breakup risks. The good news is that the judges probably realise this. High stakes but the risk of serious ructions appears low.  The European Court of Justice has already ruled in favour of the ECB’s bond buying, so it’s hoped the German court will not rock the boat at this critical moment.

 

EURUSD was lower, breaking down at the 1.09 support having failed to sustain the move above 1.10 last week, which could open move back to around 1.0810. The euro seems to be displaying some degree of stress this morning ahead of the German court ruling. 

 

European markets rose after Asian equities made some gains. Markets in Japan, South Korea and China were shut for a holiday, but Hong Kong and Sydney rose. Wall Street closed a little higher after bulls pushed the S&P 500 into positive territory only in the final hour of trading yesterday. There is a little more risk appetite as oil prices climb. 

 

The Reserve Bank of Australia left rates on hold at the record low 0.25% and seems to be well dug in here. The RBA won’t go negative and won’t hike until the Covid-19 crisis is well in the rear view mirror. This is a pattern being repeated by most major central banks. 

 

Oil continues to make steady gains with front month WTI to $22 on hopes lockdowns are being lifted. The idea that we will be moving around anything like as much as before is fanciful, at least in the near term. New Zealand is going to be shut to foreigners – except perhaps their pan-Tasman pals – for a long time to come, the prime minister says. Ryanair has reported passenger numbers in April fell 99.6% and sees minimal traffic in May and June. Carnival is getting cruises going again – tentatively – in August. New car registrations in the UK collapsed in April, falling 97% to just 4,000 vehicles.

API data later today could show a very small build in inventories, but as always we prefer to look at tomorrow’s EIA figures. A small build would give more hope to oil bulls that the glut is not as bad as feared, however I would caution that we are simply seeing inventories naturally build more slowly as we approach tank tops.

Chart: EURUSD wobbles

European markets tumble in catchup trade, Trump bashes China

On the plus side, the UK is sketching out how it plans to end the lockdown. On the minus side, it’s going to take a long time to get back to normal. This, in a nutshell, is the problem facing the global economy and it is one reason why equity markets are not finding a straight line back to where they were pre-crisis.

Indices on mainland Europe are catching up with the losses sustained in London and New York today, having been shut Friday. The DAX retreated 3% on the open to take a look again at 10,500, whilst the FTSE 100 extended losses to trade about 20 points lower. Hong Kong turned sharply lower ahead of its GDP report.

Whilst monetary and fiscal stimulus sustained a strong rally through April – the best monthly gain for Wall Street since 1987 – it’s harder to see how it can continue to spur gains for equity markets. Moreover, US-China tensions are resurfacing as a result of the outbreak, which is weighing on sentiment. Donald Trump spoke of a ‘very conclusive’ report on China – the demand for reparations will grow, and trade will suffer as the easiest policy lever for the White House to pull. This is an election year so I’d expect Trump to beat on the Chinese as hard as he can without actually going to war. Trade Wars 2.0 will be worse than the original.

And as I pointed out in yesterday’s note, equity indices are showing signs of a potential reversal with the gravestone doji formations on the weekly candle charts looking ominous.

Warren Buffet doesn’t see anything worth investing in. Berkshire Hathaway has $137bn in cash but the Oracle of Omaha hasn’t found anything attractive, he said on Sunday’s shareholder meeting. His advice: buy an index fund and stop paying for advice.

In FX, today’s slate is rather bare but there are some European manufacturing PMIs likely to print at the low end. The US dollar is finding bid as risk appetite weakens, favouring further downside for major peers. EURUSD retreated further having bounced off the 100-day SMA just above 1.10 to find support around 1.09250. GBPUSD has further pulled away from 1.25 to 1.2460.

Front month WTI retreated further away from $20. CFTC figures show speculative long trades in WTI jumped 35% – the worry is traders are trying to pick this market and the physical market is still not able to catch up with the speculators. The move in speculative positioning and price action raises concerns about volatility in the front month contract heading into the rest of May.

BT Group shares dropped more than 3% on reports it’s looking to cut its dividend this week. Quite frankly they ought to have cut it months ago. I rehash what I said in January: Newish CEO Philip Jansen should have done a kitchen sink job and cut the dividend from the start. The cost of investment in 5G and fibre is crippling, despite the cutbacks and cost savings. Net debt ballooned to more than £18.2bn – up £7.2bn from March 31st 2019. How can BT justify paying over £1bn in dividends when it needs to sort this debt out, get a grip on the pension deficit and do the kind of capex needed for 5G and mass fibre rollout? Given the current environment, a dividend cut seems assured.

What to watch this week

NFP – Friday’s nonfarm payrolls release is likely to be a history-making event. Last month’s -701k didn’t reflect many days of lockdown, so the coming month’s print will be seismic. However, this is backward looking data – we know that in the last initial jobless claims have totalled around 30m in six weeks – the NFP number could be as high as 22m according to forecasts. The unemployment rate will soar to 16-17%. The main focus remains on exiting lockdown and finding a cure.

BOE – The Bank of England may well choose this meeting to expand its QE programme by another £200bn, but equally it may choose to sit it out and simply say that it stands ready to do more etc. The Bank will update forecasts in the latest Monetary Policy Report, with the main focus likely to be on how bad they think Q2 will be. Estimates vary, but NIESR said Thursday the contraction will be 15-25%.

RBA – The Australian dollar is our best risk proxy right now. The collapse in AUDJPY on Thursday back to 68.5 after it failed to break 70 was a proxy for equity market sentiment. We will wait to see whether the Reserve Bank of Australia meeting on Tuesday gives any fresh direction to AUD, however there is not going to be a change in policy.

Tech stocks under pressure

Markets remain on the hook to the trade war rumblings, but a new war has opened up that threatens equity investors – a war on tech. What the Fed threatens to give, the DoJ takes away.

Yesterday we saw a soft start in the US before the ISM print missed and investors raised bets the Fed will cut rates this year. But the Fed put was not enough to fight the tide off tech woes. 

Fangs are under severe pressure amid fears they are in the crosshairs of trust busters. The DoJ and FTC are marking targets and loading up. Whilst it’s far too early to say if any would, or could, be ripe to be broken up, there’s a real threat this will depress multiples and mean we need to reset expectations. Given the Fangs have been at the front of the market expansion in recent years, this will act as a drag on sentiment as well.

A couple of very big moves yesterday in Alphabet and Facebook. 

Alphabet –6% – support now seen around $968, before $895 comes into play. 

Facebook –7.5% – key support seen at $159, below that we look to the $145 level. 

Calls have been growing louder and louder for the authorities to at least look at antitrust issues for the tech giants. Political pressure is building – lawmakers sniff votes in tackling big tech. The shift really happened last year with Facebook’s scandals, which broken the illusion of Silicon Valley being in it for the little guy. They’re just big corporations out to make money like any other – the politicians can smell blood. As I noted a year or two ago, I always thought Trump had the hallmarks of a Teddy Roosevelt trust-buster.  

So now we have the Nasdaq in correction territory – down 1.6% yesterday to take it more than 10% off its all-time highs. The Dow was flat, while the S&P 500 notched a decline of 0.3%. The FTSE 100 ended the day in the green, up 0.3% at 7184 with the key 7150 level holding.

Asian shares followed Wall Street’s lead overnight, and futures show European shares are under the cosh again today.

Rates

US Treasury yields continue their slide with the 10yr slipping to 2.085% and threatening to find the 2.05% level now. EURUSD has broken out of technical resistance due to the slide in yields as markets bet on a Fed rate cut. EURUSD faces resistance at 1.126/7 but having broken out of the long-term descending wedge we could now look for more gains. Has the dollar rally ended? Well it all depends on the Fed. 

Today’s Jay Powell speech is now key to market sentiment after dovish comments from James Bullard yesterday. 

St. Louis Fed boss James Bullard – a voting member of the FOMC – says a rate cut may be warranted soon. He talked about a sharper than expected slowdown. He also discussed a cut as insurance – some sense the Fed is seeking to get ahead of the curve – too late! Over to Powell later today.

Bullard has always been one of the most dovish members of the FOMC – the market may have massively miscalculated the US central bank’s view of the economy, inflation and risks to its forecasts. I rather think the Fed will be a lot less ready to ease than the market thinks, and this suggests a significant decoupling between the Fed and market expectations.

EZ inflation

Ahead of this we have the Eurozone CPI print. The last reading showed inflation rose to a 6-month high in April at 1.7%, whilst core price growth rose to 1.3%. However, this uptick seems to be down to one-offs and the core read is expected to revert to trend around 1% in May, with the headline print at 1.4%. 
 

Woodford shut – worse to come? 

Neil Woodford has suspended trading in the Woodford Equity Income. Woodford has clearly made a series of poor investment decisions. Out of love UK stocks with entirely domestic may have been ultra-cheap, but they’re still unloved and still cheap. Provident has been a disaster. Kier, whose shares tumbled 40% yesterday, also disaster. It’s been a tough few years for Woodford and things look like they will get worse still. 

RBA cut 

No surprise the RBA cut rates, it had been fully priced in. The question now is how many more? The statement didn’t tell us anything new. No indication there will be more this year. Worth noting the RBA’s own forecasts are predicated on 50bps of cuts so we’re only half way there. Watch the data. AUDUSD has gained a few pips post the statement, with little detail on future cuts likely to give the bulls some hope. Resistance at 0.6990, the 38.2% Fib level, tested and rejected.

Retail sales

UK retail sales fell off a cliff in May – down 2.7%. This is the worst ever decline in retail sales and will hit the sector today.

Sell in May and go Huawei: US-China ad nauseum

When can we stop talking about the US and China? European stocks called to open higher after a robust session in Asia showed investors are weighing the latest US-China spat over Huawei for what it is. SPX closed down 0.67% yesterday on the broad US-China-Huawei-Google spat, with tech stocks the worst hit. The Nasdaq 100 shipped 126 points to close 1.7% lower. Chip makers were rocked but look set to bounce back today – these rose in after-hours trading and Asian peers were much firmer overnight. 

US-China, Google-Huawei

After blacklisting the Chinese firm, the White House has issued three-month reprieve to allow US companies continue to do business with the group. It’s all rather like the way Trump slaps on tariffs but delays the execution to allow room for negotiation. Whether it’s Huawei or tariffs, I would see all of this in the broader context of giant tug-of-war between the two superpowers being played out in front our eyes. As such, the more this goes on the lower the chance of a meaningful resolution to any of it. Trade disputes ad infinitum, ad nauseum. 

China has vowed to retaliate but stocks in China rose overnight – the more damage the US tries to do the more the market expects stimulus from Beijing.

Brexit continues

We don’t even have a lot on the Brexit front to worry about today. Euro elections are centre stage this week – as noted in yesterday’s FX note, the Brexit Party is set to win in the UK, whilst Eurosceptics and populists of various hue will sweep about a third of the vote across the continent.  Watch therefore for action in EUR and GBP crosses, as well as Italian spreads.  

Economic indicators overnight have been less than stellar. South Korean exports shrunk by nearly 12% in May, having decline more than 8% in April. Singapore’s government has downgraded growth forecasts for 2019. Thailand GDP growth hit a 4-year low. Lots of trade related effects being felt, clearly.

Fed chair Jay Powell spoke yesterday but did not really go into monetary policy. His remarks were focused on financial stability, stressing that ‘business debt does not present the kind of elevated risks to the stability of the financial system that would lead to broad harm … should conditions deteriorate’.  He added though that ‘the level of debt certainly could stress borrowers if the economy weakens’. Move along, nothing to see here. Fed governor Richard Clarida speaks later – will have a lot more on policy and will be closely watched. FOMC minutes are due tomorrow.

Forex – dollar bid

The dollar continues to find bid, with the dollar index touching on 98 again, its strongest since May 3rd. Meanwhile EURUSD has also sunk to its weakest since May 3rd. US 10yr has risen above 2.4% again, having been as low as 2.35% last week. Firmer US yields and the safe haven appeal of the USD in the current trade war situation is keeping the dollar supported.

Yesterday’s emerging three inside up formation on the GBPUSD daily chart fizzled out, with the pound under the cosh still and threatening now to break below 1.27. The 1.2710 region is acting as support for now but the downwards pressure could eventually tell. 

RBA set to cut

The post-election bounce in the Australian dollar proved short-lived as anticipated. AUDUSD was back trading on the 0.68 handle as the RBA gave us a very clear signal it’s ready to cut rates. In fact, this was about as dovish Philip Lowe could be without actually saying ‘I will cut rates in June’.

The June 4th meeting will likely see the central bank move to cut the cash rate to 1.25% from the current 1.5%. The RBA is really tying its policy outlook to the labour market. Unemployment rose to 5.2% in April and the risk is that exposure to China and trade will act as a drag in the coming months. Low inflation currently gives it ample scope to cut rates.

CySEC (EU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot EUR 20.000
 • Verzekeringsdekking van € 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Verhandelen van aandelen
 • Quantranks

Markets.com, uitgevoerd door Safecap Investments Limited (“Safecap”). Gereguleerd door CySEC onder licentienummer 092/08 en FSCA onder licentienummer 43906.

FSC (GLOBAL)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (BVI) Limited (“Finalto BVI”) Beschikt over vergunningnummer 424008 van de SIBA/L/14/1067 van de B.V.I Financial Services Commission ('FSC.

FCA (UK)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • FSCS-beleggerscompensatie tot GBP 85.000. *afhankelijk van criteria en geschiktheid
 • Verzekeringsdekking van £ 1.000.000**
 • Bescherming tegen negatief saldo

Producten

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategiebouwer

Markets.com, uitgevoerd door Finalto Trading Limited. Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (“FCA”) onder licentienummer 607305.

ASIC (AU)

 • Gelden van klanten worden op gescheiden bankrekeningen bewaard
 • Elektronische verificatie
 • Bescherming tegen negatief saldo
 • Verzekeringsdekking van $ 1.000.000**

Producten

 • CFD

Markets.com, uitgevoerd door Finalto (Australia) Pty Limited In bezit van licentie van de Australian Financial Services onder licentienummer 424008 en voor de levering van financiële diensten gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”).

Als u een van deze regelgevers selecteert, wordt de informatie daarover op de gehele website weergegeven. Als u informatie voor een andere regelgever wilt bekijken, selecteer dan die regelgever. Klik hier voor meer informatie

**Algemene voorwaarden van toepassing.Bekijk het volledige beleid voor meer informatie.

Is dit niet wat u zoekt?

We zagen dat u de website bezocht. U maakt verbinding vanaf een locatie in , dus het is raadzaam om de website te openen via , dat onder de productinterventiemaatregelen van de valt. Natuurlijk bent u vrij om geheel op eigen initiatief de website waar u nu bent te bekijken, maar de website voor uw eigen land geeft de voor uw land wettelijke informatie en relevante beschermingsmaatregelen van het bedrijf van uw keuze weer. Wilt u doorverwezen worden naar ?