Vragen en klachten

In onze bedrijfscultuur staat een eerlijke bejegening van onze klanten centraal. Safecap Investments Limited streeft ernaar om u, via ons beleggingsplatform Markets.com, de beste klantenservice te bieden en een sterke en duurzame relatie met u op te bouwen. We vinden uw opmerkingen, suggesties en zorgen dan ook zeer waardevol voor ons bedrijf. We doen ons uiterste best uw feedback volledig te behandelen, in de wetenschap dat feedback of een uiting van ontevredenheid een kans is voor ons om producten en dienstverlening te verbeteren.

Vraag – Gewoonlijk binnen 48 uur opgelost

Als u  ontevreden bent over de service  van Markets.com, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze klantenservice via  telefoonnummer  +357-2-2222-121,  livechat  of vul het  online vragenformulier  in. U krijgt zo snel mogelijk een reactie dan wel ondersteuning. Onze vertegenwoordigers staan voor u klaar om u te helpen en een rechtvaardige oplossing te vinden.

Beleggingsvraag – Gewoonlijk binnen 48 uur opgelost

Als u een  vraag over beleggen  hebt, bijvoorbeeld over uw beleggingsaccount, de werking van ons beleggingsplatform Markets.com of over onze algemene voorwaarden, kunt u het  online beleggingsvragenformulier invullen. Let op: dien beleggingsvragen in zodra u deze vraag of behoefte aan verduidelijking hebt of zodra het probleem zich voordoet. Een enthousiast en deskundig team staat klaar om uw beleggingsvraag zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen. We streven ernaar binnen 48 uur na ontvangst op uw beleggingsvraag te reageren. Zodra uw beleggingsvraag is onderzocht, krijgt u een volledige uitleg van de omstandigheden en het resultaat.

Formele klacht – Mogelijk binnen 2 maanden opgelost

Als u vindt dat onze service niet aan uw verwachtingen voldoet, hebt u het recht om, wanneer u dat wilt, een klacht in te dienen over de manier waarop u beleggen bij ons ervaart. Als uw beleggingsvraag of andere vraag niet is behandeld of als u een  formele klacht  wilt indienen in de begin- of een latere fase, kunt u dit doen door het online klachtenformulier in te vullen. Let op: alleen als alle informatievelden op het klachtenformulier zijn ingevuld, kan de afdeling Kwaliteitscontrole uw klacht in behandeling nemen. Mogelijk vragen wij u tijdens de behandeling om verdere informatie en/of aanvullende documenten. We stellen uw medewerking op prijs, zodat we ons werk naar behoren kunnen uitvoeren en u onze feedback en reactie op zo’n kort mogelijke termijn kunnen geven. Uw klacht wordt onafhankelijk beoordeeld zodat kan worden bepaald of wij eerlijk en binnen onze rechten hebben gehandeld en of wij aan onze contractuele verplichtingen jegens u hebben voldaan. Let op: uw klacht krijgt een uniek referentienummer dat wordt doorgegeven aan onze regelgevende instantie, de Cyprus Securities and Exchange Commission (‘CySEC’). Vraag/klacht over gegevensbescherming of privacy Hebt u zorgen omtrent de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens, dan kunt u tijdens onze zakelijke relatie te allen tijde een vraag of klacht insturen. Vul voor het indienen van een vraag het  online vragenformulier in. Wilt u een klacht indienen, dan kunt u te allen tijde een  formele klacht  indienen als het gaat om de bescherming of beveiliging van uw gegevens. Het proces dat wij voor ogen hebben en dat bij afhandeling van uw klacht wordt gevolgd, ziet er als volgt uit:

 • We bevestigen binnen 5 dagen dat we uw klacht hebben ontvangen;
 • We sturen u binnen 14 werkdagen na de ontvangstbevestiging een eerste reactie;
 • We sturen u binnen 21 dagen nadat we alle informatie over uw klacht hebben ontvangen of, wanneer dat eerder is, binnen 2 maanden na indiening van uw klacht een uitgebreide schriftelijke reactie waarin we u informeren over het uiteindelijke besluit.
 • In het geval dat wij ons onderzoek niet binnen 2 maanden kunnen voltooien en u geen volledige schriftelijke reactie kunnen geven, informeren we u over de oorzaken van deze vertraging. Onze beoordeling van en reactie op uw klacht volgt binnen 3 maanden nadat u de klacht hebt ingediend.

Als u bij ontvangst van onze uiteindelijke reactie op uw klacht niet tevreden bent of in het geval dat er binnen 3 maanden geen reactie is ontvangen, kunt u zich met uw klacht wenden tot de financiële ombudsman van de republiek Cyprus. Ga voor meer informatie naar  http://www.financialombudsman.gov.cy (Engelstalig). U kunt uw klacht ook indienen bij CySEC of andere bevoegde autoriteiten. Ga voor meer informatie over het indienen van een klacht bij Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) naar  http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ (Engelstalig). Ten slotte bestaat de mogelijkheid om u te richten tot de van toepassing zijnde Cypriotische rechtbanken of alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR).

Klik hier om naar online vragenformulier te gaan.

CySEC (EU)

Products

 • CFD
 • Share Dealing
 • Strategy Builder

 • Client’s funds are kept in segregated bank accounts
 • FSCS Investor Compensation up to EUR20,000
 • Negative Balance Protection

Markets.com, operated by Safecap Investments Limited (“Safecap”) Regulated by CySEC under License no. 092/08 and FSCA under Licence no. 43906.

FSC (GLOBAL)

Products

 • CFD
 • Strategy Builder

 • Clients’ funds kept in segregated bank accounts
 • Electronic Verification
 • Negative Balance Protection

Markets.com, operated by TradeTech Markets (BVI) Limited (“TTMBVI”) Regulated by the BVI Financial Services Commission (‘FSC’) under licence no. SIBA/L/14/1067.

FCA (UK)

Products

 • CFD
 • Spread Bets
 • Strategy Builder

 • Client’s funds are kept in segregated bank accounts
 • FSCS Investor Compensation up to GBP85,000
  *depending on criteria and eligibility
 • Negative Balance Protection

Markets.com operated by TradeTech Alpha Limited (“TTA”) Regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”) under licence number 607305.

ASIC (AU)

Products

 • CFD

 • Clients’ funds kept in segregated bank accounts
 • Electronic Verification
 • Negative Balance Protection

Markets.com, operated by Tradetech Markets (Australia) Pty Limited (‘TTMAU”) Holds Australian Financial Services Licence no. 424008 and is regulated in the provision of financial services by the Australian Securities and Investments Commission (“ASIC”).

FSCA (ZA)

Products

 • CFD
 • Strategy Builder

 • Clients’ funds kept in segregated bank accounts
 • Negative Balance Protection

Markets.com, operated by TradeTech Markets (South Africa) (Pty) Limited (“TTMSA”) Regulated by Financial Sector Conduct Authority (‘FSCA’) under the licence no. 46860.

Selecting one of these regulators will display the corresponding information across the entire website. For more information click here.